933 248 583 scfis@iec.cat

XIX Jornada de Recerca del Departament de Física de la UPC i Societat Catalana de Física
Divendres, 2 de febrer de 2024
Institut d’Estudis Catalans, Carrer del Carme,47. Barcelona

Pdf de la XIX Jornada de Recerca