933 248 583 scfis@iec.cat

Presentació

La Societat Catalana de Física és una filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia, que té per finalitat el conreu de les ciències físiques, estendre’n el seu coneixement en la societat catalana, fomentar-ne la recerca en tots els camps que comprenen, i impulsar la publicació de treballs que s’adeqüin a aquests objectius.

L’any 2005 es va celebrar l’Any Internacional de la Física, si accediu al web Any Mundial de la física podeu consultar les activitats realitzades a Catalunya.