933 248 583 scfis@iec.cat

Revista de Física

Aquesta publicació, que va néixer l’any 1991, és la primera revista en català d’alt nivell científic en física. S’hi publiquen semestralment articles sobre temes de recerca actuals, sobre l’ensenyament de la física i sobre els principals centres i grups de recerca dels Països Catalans.

Els socis de la Societat Catalana de Física reben la Revista de Física gratuïtament al seu domicili.

Podeu consultar els números publicats al Portal de Publicacions de l’IEC

 

Comitè editorial
Francesc Xavier Àlvarez
Ignasi Labastida

Contribucions
Les persones interessades a publicar articles a la Revista de Física hauran d’enviar-los a:

Revista de Física
Societat Catalana de Física
Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme 47
08001 Barcelona
revfis@iec.cat