933 248 583 scfis@iec.cat

Enllaços

Universitats

Departament de Física – UAB Barcelona
Departament de Física  (UPC)
Departament de Física – Universitat de les Illes Balears
Departament de Física – Universitat de Girona
Facultat de Física – Universitat de Barcelona (UB)
Facultat de Física – Universitat de Valencia (UV)

 

Societats Col·legis i Federacions

Fundació Nobel
Royal Society
European Physical Society
American Physical Society (APS)
Société Française de Physique
Collège de France
Welt der Physik
The Physical Society of Japan (JPS)
Real Sociedad Española de Física
Sociedad Española de Gravitación y Relatividad
Sociedad Española de Astronomía (SEA)
Colegio Oficial de Físicos (COFIS)
Federación Iberoamericana de Sociedades de Física (FEIASOFI)

 

Institucions, Instituts i Centres d’Investigació

CERN
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Académie des Sciences (Institut de France)
American Institute of Physics (AIP)
American Association of Physics Teachers (AAPT)
American Center for Physics (ACP)
National Science Foundation (NSF)
International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)
Institute of Physics (IOP)
IOPscience
Physics.org
The Japan Society of Applied Physics(JSAP)
The Institute of Photonic Sciences(ICFO)
Institut Catala de Nanotecnologia (ICN)
Centre d’Investigació en Nanociència i Nanotecnologia(CIN2)
Institut de Ciència de Materials de Barcelona(ICMAB)
Institut deFísica d’Altes Energies (IFAE-Barcelona)
Institució CERCA (Centre de Recerca de Catalunya)
Instituto de Astrofísica de Canarias
 
Publicacions i Revistes
 
Revista Española de Física
New Journal of Physics
The European Physical Journal (EPJ)
Royal Society Publishing
Journal of the Physical Society of Japan (JPSJ)
Revista “Física y Sociedad” del COFIS
Revista “Science in School”
Mètode Universitat de València
Contributions to Science
The Scientific Instrument Society
Acta Physica Polonica B (Jagiellonian University)
Advances in High Energy Physics (Hindawi)
Chinese Physics C (Institute of Physics Publishing / Chinese Academy of Sciences)
 European Physical Journal C (Springer/Società  Italiana di Fisica)
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (Institute of Physics Publishing/SISSA)
Journal of High Energy Physics (Springer/SISSA)
New Journal of Physics (Institute of Physics Publishing/Deutsche Physikalische Gesellschaft)
Nuclear Physics B (Elsevier)
Physics Letters B (Elsevier)
Progress of Theoretical and Experimental Physics (Oxford University Press/Physical Society of Japan)
 

 Universitats

Departament de Física – UAB Barcelona
Departament de Física i Enginyeria Nuclear. DFEN (UPC)
Departament de Física Aplicada (UPC)
Departament de Física – Universitat de les Illes Balears
Departament de Física – Universitat de Girona
Facultat de Física – Universitat de Barcelona (UB)
Facultat de Física – Universitat de Valencia (UV)