933 248 583 scfis@iec.cat

L’Institut d’Estudis Catalans, corporació acadèmica, científica i cultural, l’àmbit d’actuació del qual s’estén a les terres de llengua catalana, té per objectiu promoure l’alta investigació científica, principalment la de tots els elements de la cultura catalana.

És una llarga tradició de l’Institut d’Estudis Catalans atorgar premis a institucions i a persones que, amb llur activitat i treball, contribueixen a assolir la finalitat de l’Institut.

Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de fi de grau (per a estudiants)

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants)

Per a més informació