933 248 583 scfis@iec.cat

Universitat Catalana d’Estiu       21-23 d’Agost de 2024
Curs de Ciència i Tecnologia

La física del canvi climàtic

totes les claus per entendre la nova realitat climàtica a la Mediterrània occidental.
Coordinadors: Jordi Mazon , UPC. Núria Ferrer, SCFísica.