933 248 583 scfis@iec.cat

Us informem de la 20a convocatòria dels premis per a treballs de recerca de batxillerat que organitza la Societat Catalana de Física, dintre dels premis de l’Institut d’Estudis Catalans.

Trobareu les bases i el formulari per a la inscripció:

https://premis.iec.cat/premis/premis_un.asp?id=94

i a la web de l’Institut d’Estudis Catalans: https://premis.iec.cat/premis/premis.asp

Termini d’admissió de treballs: 22 de juliol de 2022 a les 13 hores