933 248 583 scfis@iec.cat

La Societat Catalana de Física, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, convoca per catorzena vegada aquests premis amb l’objectiu d’estimular la realització de treballs d’iniciació a la recerca sobre temes de física. Aquests premis s’adrecen als estudiants de batxillerat.

El termini d’admissió dels treballs és el dimecres 18 de maig de 2016 i és necessària la inscripció electrònica. Els treballs s’han d’adreçar a la Secretaria de la Societat Catalana de Física, seu de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona.

Bases de la convocatòria dels premis TREC

Carta als “Cap del Departament de Ciències Experimentals”