933 248 583 scfis@iec.cat

El febrer de 1923 Einstein arribà a Barcelona per donar-hi un curs, convidat per la Mancomunitat de Catalunya. El curs de tres lliçons es desenvolupà a l’Institut d’Estudis Catalans.

Aquesta segona jornada ens ofereix diferents punts de vista de l’actualitat de les contribucions d’Einstein, a càrrec d’estudiosos que abasten la física, les matemàtiques i la història de la ciència.

Jornada el 16 de gener de 2024 a l’IEC a la sala Pere i Joan Coromines a les 17:30 h.

Enllaç : https://us02web.zoom.us/j/85087923006?pwd=VHR1VHJJKzIWSHhpZm9mRjhqOVNnZz09

Per més informació