933 248 583 scfis@iec.cat

52a UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

Àrea de Ciència i Tecnologia: Sostenibilitat i Medi Ambient. Planeta Terra Presentacions: Situació actual del canvi climàtic. La qualitat de l’aire en les grans ciutats: Dr. José Ma Baldasano Recio Energia i canvi climàtic:  Francesc Castells Nanomaterials: un...

50 UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

50 Universitat Catalana d’Estiu (Prada) del 16 al 23 d’agost Per a més informació     UCE MANRESA (Manresa) del 5 al 10 de juliol Programa CURS “CIÈNCIA I TECNOLOGIA” Per a més...

XLIX UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (2017)

XLIX Universitat Catalana d’Estiu (2017) del 16 al 23 d’agost. A la Universitat Catalana d’Estiu s’apleguen cada any, a la segona quinzena del mes d’agost, estudiants, professors i ponents que comparteixen una mateixa llengua. Per a més...

XLVIII UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (2016)

XLVIII UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (2016) L’Eix Mediterrani: camins de mar, de terra i de cultura ÀREA DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA Coordinadora: Dra. Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya) del 21 al 23 d’agost Per a més...