933 248 583 scfis@iec.cat

Ens plau informar-vos que el proper dimarts, 3 d’Octubre, és previst fer l’Assemblea General Ordinària de socis de la Societat Catalana de Física i la Conferència Inaugural.

L’assemblea tindrà lloc a les 17.30 hores, a la sala Nicolau d’Olwer, seu de l’Institut d’Estudis Catalans, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior
  2. Informe del President
  3. Informe del Secretari
  4. Informe Econòmic
  5. Torn obert d’intervencions.

En finalitzar l’assemblea, hi haurà un petit refrigeri, i a les 19:15 h, se celebrarà la Conferència Inaugural del Cicle de Física Oberta.