933 248 583 scfis@iec.cat

posterTaller ICMAB Cientificotècnica titulat: “AFM Beyond Imaging. Nanoscale Characterization of Functional Materials”
Data: 19 de gener 2015
Lloc: Sala de conferències ICMAB

S’anima als estudiants de doctorat a compartir els seus resultats en la sessió de cartells. El nombre de places disponibles es de 15. Cal presentar el títol del cartell i un resum curt (màxim de 150 paraules) a: msalas@icmab.es  Data límit: 10 gener 2015