933 248 583 scfis@iec.cat

 

 

Lamentem comunicar-vos que la nostra consòcia, Montse Novell Enrech, va morí  el dissabte 28 de novembre de 2020.

 

Obituari