933 248 583 scfis@iec.cat
Lamentem comunicar-vos que el nostre consoci, Jesús María Montserrat Sangrá , va morí el divendres 25 de febrer de 2022 a la edat de 77 anys.