OLIMPÍADA INTERNACIONAL de FÍSICA
FASE CATALANA
Any 2021
Inscripció

Benvolguts participants,

Tot i l’actual situació sanitària volem seguir organitzant l’Olimpíada de Física, que, per més seguretat, enguany se celebrarà en dues etapes. La primera, que serà telemàtica, tindrà lloc el dia 5 de març. D'entre els participants, n'escollirem uns cinquanta que hauran de passar una segona prova just abans de Setmana Santa. Esperem que aquesta segona prova pugui ser presencial, distribuïda en grups molt petits reduïts i repartits per tota Catalunya.

Per a poder participar en l'Olimpíada, ens cal disposar d'unes dades que heu d'emplenar en aquestes pàgines, i com a participants, necessitareu unes altres dades que us seran subministrades al final del procés d'inscripció. Per facilitar-nos la gestió, us demanem que no modifiqueu les dades subministrades i que les conserveu en un lloc conegut.

Per fer la inscripció, en primer lloc, es demana la vostra adreça de correu electrònic, que utilitzarem per a enviar-vos la informació imprescindible per a participar en l’Olimpíada.

L’adreça de correu ha de ser la de l’estudiant participant, no la del seu professor o professora. Al final d’aquesta pàgina haureu d’entrar l’adreça de correu, que serà el vostre identificador, i, per tant, ha de ser única en el sistema.

Al llarg del formulari es demanen dos tipus de dades: unes serveixen per conèixer el centre d'estudis i el professor o professora de física del participant i les altres són personals del participant. Hi ha dades que són obligatòries, les assenyales amb *, i d'altres que només són còmodes per la gestió; encara que algunes d'aquestes darreres, però, són obligatòries per a la participació en la fase espanyola.

Abans de continuar el procés d'inscripció, us demanen que tingueu a mà les dades següents:

El sistema dissenyat fa que no calgui transferir cap de les vostres dades fora del Servei d’Informàtica de l’Institut d’Estudis Catalans i us assegurem que mai no seran subministrades a ningú i que tampoc no s’usaran amb una finalitat diferent que la gestió d’aquesta olimpíada sense el vostre permís.

En primer lloc, ens heu de fer saber el vostre centre i tutor o tutora. Si altres estudiants del centre han participat en l'Olimpíada en els darrers anys, és possible que tinguem les dades del centre i del professor o professora. En aquest cas, només les haureu de confirmar; en cas contrari, les haureu d'introduir.

Les dades del centre d'estudis es poden aconseguir des d'aquesta pàgines:

Estan generades a partir de les dades que ofereix la Conselleria d'Educació en la pàgina web:
ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/directoris-centres/

El procés d'inscripció intenta validar les dades per evitar errors. Si troba incoherències i les pot resoldre, us proposarà un altre valor que haureu de validar. Si no les pot resoldre, us demanarà que torneu a introduir les dades. En acabar, sempre podreu guardar les dades tal com voleu.

Si tot va bé, quan el procés d’inscripció s’acaba, genera una pàgina web amb la informació imprescindible per a accedir a la primera etapa de l’Olimpíada, que es farà telemàticament. També rebreu la informació per correu electrònic a l'adreça subministrada. És possible que el vostre client de correu posi aquest missatge a la bústia de correu no desitjat.

Per la segona etapa, si en el dia de la prova sou menors de divuit anys, us demanarem l'autorització dels vostres pares o tutors, així com el seu permís per publicar fotografies o vídeos d'alguna de les activitats que es desenvolupin més endavant.

Si es detecta un problema greu, la mateixa aplicació s'encarrega d'avisar-nos per tal de resoldre'l. Intentarem posar-nos en contacte amb vosaltres un cop resolt o bé proveu d'entrar-hi de nou passats uns quants dies.

En cas que tingueu problemes per a formalitzar la inscripció, podeu enviar un correu en què expliqueu el problema al webmaster: joan.parellada@gmail.com.

Us esperem el divendres, dia 5 de març a les 5:45 de la tarda.


Cordialment,

La Comissió organitzadora

Núria Fuster
933248583
Darrera actualització
9 de febrer de 2021
11:07:41
Webmaster
Inici