OLIMPÍADES INTERNACIONALS de FÍSICA
FASE CATALANA
Any 2022
Inscripció

Benvolgut participant,


Per tal de poder participar en l'Olimpíada de Física cal disposar d'unes dades que s'han d'omplir des d'aquestes pàgines.

Per fer l'inscripció, en primer lloc s'us demana la vostre adreça de correu, que utilitzarem per posar-nos en contacte amb vosaltres, si cal. Si més endavant necessiteu recuperar les vostres dades, el sistema us generarà una contrasenya que us serà enviada a l'adreça de correu que us identifica.

Es demanen dos tipus de dades; unes serveixen per conèixer el centre d'estudis i el professor de física del participant. Les altres són personales i han de permetre conèixe'l i posar-se en contacte amb ell i/o amb la seva família.

Hi ha dades que són obligatòries, les assenyales amb *, i d'altres que només són còmodes per la gestió; encara que algunes d'aquestes esdevenen obligatòries per la participació en la fase espanyola.

Abans de seguir us demanen que tingueu a mà les següents dades:

En primer lloc ens heu de fer saber el vostre centre i tutor. Si altres estudiants del centre han participat en l'Olimpíada en els darrers anys, és possible que les dades del centre i professor ja ens siguin conegudes, només haureu de confirmar-les. En cas contrari haureu d'introduir-les.

Les dades del centre d'estudis es poden aconseguir des d'aquesta pàgines :

generades a partir de les dades que ofereix la Conselleria d'Educació en la seva pàgina web :
ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/directoris-centres/

El procés d'inscripció intenta validar les dades per evitar errors; en cas de que trobi incoherències i pugui resoldre-les, us proposarà un altre valor que haureu de validar. Si no pot resoldre-les, us demanarà que torneu a introduir-la. Al acabar, sempre podreu guardar les dades tal com voleu.

Si tot va bé, el procés d'inscripció s'acaba generant una pàgina web que també haureu d'imprimir i portar signada el dia de la prova. També rebreu la confirmació per correu electrònic.

Si es detecta un problema greu, la mateixa aplicació s'encarrega d'avisar-nos per tal de resoldre el problema. Intentarem posar-nos en contacte amb vosaltres un cop resolt o bé proveu d'entrar de nou passats uns dies.

Per facilitar la participació, quan faltin pocs dies per la prova i sigui difícil poder resoldre incidències, l'aplicació us proposarà omplir un full, que haureu de baixar-vos, imprimir, omplir, signar i lliurar als membres de l'organització el dia 18 de març abans de començar les proves.

En cas de que us trobeu amb problemes, podeu adreçar-vos al webmaster : joan.parellada@gmail.com explicant el problema.

Us esperem el divendres, dia 18 de març a les 4:30 de la tarda.


Cordialment,

La Comissió organitzadora

Núria Fuster
933248583
Darrera actualització
17 de desembre de 2015
16:20:06
Webmaster
Inici