OLIMPÍADES INTERNACIONALS de FÍSICA
FASE CATALANA
Any 2022
Anunci

Benvolgut/da col·lega,

Malgrat les circumstàncies ocasionades per la pandèmica, enguany hi ha el ferm propòsit de dur a terme les diferents fases de les Olimpíades de Física, encara que òbviament en condicions diferents de les usuals.

L'organització de la primera fase és a càrrec de la Societat Catalana de Física, filial de l’Institut d’Estudis Cata-lans. Aquesta fase catalana es desenvoluparà en dues etapes, una primera telemàtica que tindrà lloc el primer cap de setmana de març, en principi el dia 5, i que permetrà escollir una cinquantena de participants que aniran a una segona etapa, que esperem pugui fer-se de forma presencial en grups molts petits repartits per diferents centres universitaris catalans. Aquesta segona etapa, que tindrà lloc just abans de Setmana Santa, en principi el dia 26 de març, servirà per escollir els tretze representants catalans que podran participar en la fase espanyo-la que tindrà lloc a Lugo, o telemàticament, a finals d’abril. Aquesta fase està organitzada per la Real Sociedad Española de Física.

La tradició seguida en la fase estatal, i recollida en els acords entre la Real Sociedad Española de Física i el Ministerio de Educación y Formación Profesional, fa que no puguin participar més de dos alumnes d’un mateix centre en la fase espanyola. Per aquest motiu, en la primera etapa de preselecció es limitarà a tres el número de participants d’un mateix centre que podran passar a la següent etapa. Malgrat aquest fet, animen a tots els estudiants a inscriure’s, ja que la prova els hi pot servir per conèixer el seu nivell de física en relació a tot el sistema educatiu català. També, per tal de facilitar la participació d’un nombre més gran d’estudiants en la fase estatal, un mateix estudiant només podrà ser seleccionat per la fase espanyola un cop al llarg Batxillerat o Formació Professional de Segon Grau.

Els estudiants que desitgin presentar-se, amb el vistiplau del centre, han de fer la inscripció abans del 28 de febrer de 2021 tot seguint les instruccions que es poden trobar a la URL: http://scfis.iec.cat/olimpiada. La inscripció implica l’acceptació de les normes que es poden trobar a la mateixa web.

Els detalls sobre les proves es podran trobar a la URL de la Societat Catalana de Física que s’ha indicat més amunt a partir del 15 de febrer.

Se suposaran coneguts pels alumnes, al nivell dels textos de física del batxillerat, els temes següents: cinemàtica, dinàmica del punt, treball i energia, camps gravitatori, ones, corrent continu i electrostàtica. Si es proposés algun exercici sobre un tema no inclòs en aquesta llista es donaria la informació addicional ne-cessària. En aquest sentit, cal recordar que l’objectiu de les proves no és comprovar si els alumnes tenen un nivell mínim de coneixements sobre els diferents temes, sinó la comprensió de les lleis de la física, així com el grau de maduresa i creativitat. Podeu consultar els exercicis proposats els darrers anys en la URL de la Societat Catalana de Física.

Finalment, volem recordar que els professors tutors dels alumnes seleccionats en les fases local i estatal de l’Olimpíada rebran un certificat acreditatiu que es pot emprar per a sol·licitar els crèdits de promoció docent.

Us preguem que doneu la màxima difusió a aquesta convocatòria i agraïm la vostra col·laboració per endavant.

Ben cordialment,


Comissió Organitzadora de les Olimpíades de Física
a les Universitats de Catalunya


25 de gener de 2021

Baixa el cartell  Baixa la circular
Núria Fuster
933248583
Darrera actualització
26 de gener de 2021
12:30:31
Webmaster
Inici