OLIMPÍADA INTERNACIONAL de FÍSICA
FASE CATALANA
Any 2021
Celebració de les proves
Divendres 6 de febrer de 2015 a les 15h30min
Ciutat Adreça Aula Persona de contacte
Barcelona Facultat de Química (UB)
c. Martí i Franqués, 1
(Metro: Palau Reial)
Mapa
105 Joan Àngel Padró
Girona Edifici PII Escola Politècnica Superior (UdG)
Campus Montilivi
Mapa
Aula II-08 Joan Josep Suñol
Lleida Edifici 4
Campus ETSEA (Agrònoms) (UdL)
av. Rovira Roure, 191
Mapa
1.03 Joan R. Rosell 
Tarragona Facultat de Química (URV)
Campus Sescelades
c. Marcel·lí Domingo, s/n
(Barri Sant Pere i Sant Pau)
Mapa
005 Jaume Massons

La durada màxima de les proves serà d'unes tres hores i trenta minuts.
S'ha de portar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.
Núria Fuster
933248583
Darrera actualització
16 de gener de 2015
14:38:48
Webmaster
Inici